Kirjandust

  • Linnus, Hilda 1955, 1973.Tikand eesti rahvakunstis. I-II. Tallinn.
  • Mälksoo, Liidia 1976. Kangakudumine. Tallinn „Valgus“
  • Kuma, Helene 1976. Eesti rahvavaibad. Tallinn.
  • Konsin, Kalju 1979.Kudumid. Tallinn
  • Kõresaar, Ene 1999. Vaip – teki muodi asi. Etnoloogiline esemeuurimus.
    Studia Etnologica Tartuensia 2. Tartu Ülikooli etnoloogia õppetool.
  • Vunder, Elle 1992. Eesti rahvapärane taimornament tikandis. Tallinn.