Teenused ja kasutuskord

Eesti Rahva Muuseumist on võimalik tellida teid huvitavate vaipade või vaipade detailide digitaalseid koopiaid. Koopiatellimusi vahendab ERMi digikeskus.  Digikoopiate tellimus palume saata aadressile foto@erm.ee

Tellimuse vormistamiseks on vajalik teada teid huvitava museaali numbrit (nt ERM A456:78).

Tutvuge digikoopiate hinnakirjaga.
 

Vastavalt autoriõiguse seadusele kuuluvad Eesti Rahva Muuseumi fondides säilitatavate teoste varalised õigused Eesti Rahva Muuseumile ning koopiate avalikuks kasutamiseks (uurimistööks, publitseerimiseks, näitustel eksponeerimiseks jne) tuleb sõlmida koopiate tellimise ja kasutamise leping ning tasuda kasutusõiguse tasu. Tasu on erinev sõltuvalt kasutamise eesmärgist.

ERMi vaibakogu digitaalsest andmebaasist materjale kasutades tuleb viidata ERMi vaibakogule veebis ning museaali numbrile. Lisainfo siin. Näiteks: ERMi vaibakogu, vaibad.erm.ee, A456:78.