Otsingud

Eesti Rahva Muuseumi vaipade andmebaasis on päringute tegemiseks kaks võimalust: lihtotsing ja detailotsing. Lisaks on piirkonna galerii, mis annab lihtsa võimaluse otsida vaipu nende topograafilise jaotuse järgi.

 

Lihtotsing

Lihtotsingu teostamiseks on vaja täita vaid üks väli, kuhu tuleb sisestada otsisõna(d) ning seejärel vajutada enter. Vastuseks kuvatakse teile numbrilises järjekorras kõik need vaibad, mille andmetes vastavad sõnad sisalduvad. Lihtotsing otsib teile vastused kõikidelt olemasolevatelt infoväljadelt sõltumata teie poolt sisestatud sõnade järjekorrast.

Klõpsates numbri väljal, näete kõiki selle vaiba andmeid, vaiba detailset pilti ning 3D-kujutist.

 

Detailotsing

Detailotsingut on hea kasutada siis, kui te soovite otsida kindlate andmete kaudu või tahate kiiremini eraldada suurest andmehulgast otsitava.

Võimalik on otsida järgmiste parameetrite kaudu:

rippmenüüga on varustatud nimetuse, piirkonna ning linna ja kihelkonna väljad;

tehnika ja materjali puhul tuleb valida üks või mitu märksõna ja klõpsata selle juures oleval kastikesel. Vastuseks kuvatakse teile kõik vastava sõnaga varustatud vaibad;

vabaväljadena on lisanimetus, museaali number, dateering, legend ja autor.

Otsingu tulemusena kuvatakse teile vaipade andmed (number-autor-dateering) ja pisipildid vaiba museaalinumbri järjekorras alates kõige suuremast. Klõpsates vaiba numbril, näete kõiki selle vaiba andmeid. Vajutades nupule „detailne vaade“, näete vaiba detailset pilti ja 3D-kujutist.

Lühike otsinguväljade spikker:

Nimetus konkreetne eseme nimetus (vaip, sõba jms)

Lisanimetus – nimetus eseme funktsiooni järgi, ka vaiba pealkiri

Museaali nr muuseumis esemele antud unikaalne number

Piirkond (ka linn ja kihelkond) – vaiba valmistamise või kasutamise koht

Tehnika ja Materjal vaiba valmistamise tehnika ja materjal

Dateering – vaiba valmistamise aeg

Autor – vaiba valmistaja või ka kavandi autor

Legend – vaiba kultuurilooline ja ajalooline  taust

 

Piirkondlik otsing

Piirkonna galeriis on võimalik vaadata vaipu nende piirkondliku/ kihelkondliku kuuluvuse järgi. Suuremaks jaotuseks on Põhja-, Lõuna ja Lääne-Eesti ning Eesti saared kui vastav ajaloolis-etnograafiline piirkond.

Taolise jaotuse järgi on võimalik tuvastada suuremaid paikkondlikke erisusi. Veelgi paremini ilmnevad eripärad kihelkonniti. Seetõttu saab vaipu otsida ka kihelkonna järgi. Vaibad, millel kihelkondlikku täpsustust ei ole, leiate piirkondlike jaotuste alt määratlusega täpsustamata.

Päritolu andmeteta vaibad leiab Eesti teadmata alt. Lisaks saab eraldi vaadata soome-ugri rahvaste vaipu ning ERMi võõrrahvaste kogu vaibad ning  väljas pool Eesti elavate eestlaste vaibad leiab jaotusest  „Muu“ .