A312:3

Nimetus: 
vaip
Tehnika: 
sõbakiri
pindpõime
Materjal: 
villane
linane
Mõõdud: 
120 x 110
Legend: 

Kunstnik Hans Laipmanni depositsioon- kogu vaipu. Deponeerimisaasta teadmata. Jõelähtme kih