Teenused ja kasutuskord

ERMi vaibakoguga on võimalik tutvuda esmaspäevast reedeni kell 9-16 Eesti Rahva Muuseumi esemekogu uurijate ruumis (Veski 32, Tartu). Soovitav on end ette registreerida. Lisainfo  http://www.erm.ee/?lang=EST&

Eesti Rahva Muuseumist on võimalik tellida Teid huvitavate vaipade või vaipade detailide digitaalseid koopiaid. Koopiatellimusi vahendab ERMi esemekogu. Kontakt: 7350407 või koguhoidjad@erm.ee.

Tellimuse vormistamiseks on vajalik teada teid huvitava museaali numbrit (näit. ERM A456:78)

Tasuda koopiate eest saab sularahas või esitatud arve alusel ülekandega. Siit leiate hinnakirja:  http://www.erm.ee/?lang=EST&
 

Vastavalt autoriõiguse seadusele kuuluvad Eesti Rahva Muuseumi fondides säilitatavate teoste varalised õigused Eesti Rahva Muuseumile ning koopiate avalikuks kasutamiseks (uurimistööks, publitseerimiseks, näitustel eksponeerimiseks jne) tuleb sõlmida koopiate tellimise ja kasutamise leping ning tasuda kasutusõiguse tasu. Tasu on erinev sõltuvalt kasutamise eesmärgist.

ERMi vaibakogu digitaalsest andmebaasist materjale kasutades tuleb viidata:

ERMi vaibakogule veebis ning museaali numbrile. Lisainfo: http://www.erm.ee/?node=1022

Näiteks: ERMi vaibakogu, vaibad.erm.ee, A456:78.